Studie en dagindeling

Met behulp van de studieplanner voor het 1e – 3e jaar begeleiden we
dagelijks internen bij het plannen van hun taken en toetsen. Door te
werken met een vaste dagindeling brengen we structuur aan voor alle internen.

Ze leren op hun eigen kamer, maar er is ook keuze om te werken in
de studie van de school. De computers zijn te allen tijde beschikbaar.

 

Hoe ziet een dagindeling eruit op internaat?

6.45 uur Opstaan
7.25 uur Ontbijt in de zelfbediening
8 uur Vertrek naar school
15.50 uur Studie op internaat
17.15 uur Avondmaal op woensdag
18 uur Avondmaal op maandag, donderdag en vrijdag
18 uur Studie op kamer op woensdag
19 uur Studie op kamer op maandag, donderdag en vrijdag
19 uur Keuze tussen studie of activiteit 1e – 4e op dinsdag
20 uur Ontspanning
20 uur Filmavond 5e – 7e op donderdag
20.45 uur Avondsluiting
21.30 uur Lichten uit 1e jaar
22 uur Lichten uit 2e jaar

 

Dagindeling tijdens de examens

13 uur Studie op kamer
14.45 uur Ontspanning (5e-7e jaar kunnen in stad met toestemming van ouders)
15.15 uur Studie op kamer
17 uur Ontspanning
17.15 uur Avondmaal
18 uur Studie op kamer
20 uur Ontspanning
20.30 uur Avondsluiting
22 uur Lichten uit 1e jaar
22.30 uur Lichten uit 2e jaar