29 januari 2016

Dagindeling en studie

Dagprogramma

7.00 u. Opstaan (06.55 u. op vrijdag)
7.35 u. Ontbijt in het schoolrestaurant
8.00 u. Vertrek naar de speelplaats of naar andere school
Einde v.d. lessen Naargelang het einduur van jouw school worden afspraken gemaakt
wanneer je op het internaat aanwezig moet zijn. Daarna is er studie (*)
18.00 u. Avondmaal op maandag, dinsdag en donderdag
18.45 u. Op maandag: keuze: sport of studie (*)
Op dinsdag: keuze: activiteit of studie (*)
Op donderdag: kamerorde en studie (*)
20.00 u. Ontspanning, aansluitend mededelingen en korte bezinning
21.00 u. Studie (*)
22.00 u. 1e en 2e jaar lichten uit

Woensdagnamiddag

12.05 u. Middagmaal, ontspanning
13.00 u. 1e tot en met 4e jaar studie en/of ontspanning
(begeleide activiteiten binnen of buiten de school)
12.30 u. – 15.00 u. 5e en 6e  jaar ontspanning of in de stad mits toestemming van de ouders
17.15 u. Avondmaal
18.00 u. Studie (*)
20.00 u. Regeling zoals op andere dagen

Examenperiode

13.00 u. – 14.45 u. Studie (*)
14.45 u. – 15.15 u Ontspanning voor 1e tot en met 4e jaar
5e en 6e jaarontspanning of in de stad mits toestemming van de ouders
15.15 u. – 17.00 u. Studie (*)
17.00 u. – 17.15 u. Ontspanning
17.15 u. – 18.00 u. Avondmaal
18.00 u. – 20.00 u. Studie (*)
20.00 u. – 20.30 u. Ontspanning
20.30 u. Studie (*)
22.00 u. 1e jaar lichten uit
22.30 u. 2e jaar lichten uit
Na afspraak 3e tot en met 6e jaar lichten uit

Voetnoot: (*)

Met behulp van de studieplanner voor het 1e en 2e jaar begeleiden we dagelijks onze internen bij het plannen van hun taken en toetsen.
Naarmate de leerlingen ouder worden, krijgen ze meer verantwoordelijkheid om hun eigen werk te plannen. Ze studeren op hun eigen kamer.
Door te werken met een vaste dagindeling brengen we structuur aan voor alle internen.