29 januari 2016

Dagindeling en studie

Dagprogramma

07.00 u. Opstaan
07.30 u. Ontbijt in de zelfbediening
08.00 u. Internen vertrekken naar de speelplaats of naar hun school
Einde lessen Naargelang het einduur van jouw school worden afspraken gemaakt wanneer je op het internaat aanwezig moet zijn.
16.00 u. Studie of vrije tijd
18.00 u. Avondmaal
19.00 u. Studie op eigen kamer
Op donderdag is er kamerorde
20.00 u. Ontspanning, aansluitend mededelingen
21.00 u. Ontspanning op eigen kamer of studie
22.00 u. 1ste graad lichten uit

Woensdagnamiddag

1ste, 2de en 3de jaar
12.05 u. Middagmaal
13.00 u. Studie en/of begeleide activiteit
4de jaar
12.05 u. Middagmaal
12.30 u. – 15.00 u. Vrije tijd / activiteit / naar het internaat
5de, 6de en 7de jaar
12.05 u. Middagmaal
12.30 u. – 15.00 u. Vrije tijd / naar het internaat

Vrije tijd, mits toestemming van de ouders

1ste en 2de jaar
We willen onze internen, samen met jullie, begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Daarom geven we onze internen van de eerste graad de kans om op maandag na het laatste lesuur het internaat voor maximum één uur te verlaten. Dit vrije uurtje is er om een boodschap te doen, naar de bib te gaan of een frisse neus te halen buiten de school.

3de jaar
We geven onze derdejaars de kans om op maandag en/of dinsdag na het laatste lesuur het internaat voor maximum een uur te verlaten.

4de jaar
De internen zullen de keuze hebben om op maandag en/of op woensdag vrije tijd te nemen. Maandag kunnen ze één uur vrije tijd nemen net na de lessen en/of woensdag van 12.30 u. tot 15.00 u. De internen zijn niet verplicht om hun vrije tijd te nemen, ze kunnen altijd terecht op het internaat.
Op woensdagnamiddag zijn de vierdejaars niet verplicht om deel te nemen aan de activiteit. Ze hebben de keuze om deel te nemen aan de activiteit, om naar het internaat te gaan of om vrije tijd te nemen.

5de en 6de jaar
De internen van het 5e en 6e jaar kunnen maximaal 3 keuzes maken om vrije tijd te nemen.  We hopen dat jullie dochter, in overleg met jullie, een weloverwogen keuze kan maken. We willen op de gemaakte afspraken liefst geen uitzonderingen maken. Mogelijke keuzes:

  • Maandag           na het laatste lesuur tot 18.00 u.
  • Dinsdag             na het laatste lesuur tot 18.00 u.
  • Woensdag         12.30 u. tot 15.00 u.
  • Woensdag         18.00 u. tot 20.00 u. – Eerste woensdag van de maand: 18.00 u. tot 22.00 u.
  • Donderdag        na het laatste lesuur tot 18.00 u.

7de jaar
Voor de meisjes van het 7e jaar willen wij bij de start van het schooljaar en in onderling overleg met jullie een gepaste regeling uitwerken.